ABCentrum ECO - funkcja


FUNKCJA

WYBÓR ORAZ ROZMIESZCZENIE POMIESZCZEŃ
Kształtowanie przestrzeni wewnętrznej domu energooszczędnego ma zasadnicze znaczenie dla jego funkcjonowania. Przestrzeni tej nie można kształtować sposób dowolny ponieważ ze względu na jego charakter należy trzymać się z góry określonych zasad. Dotyczy to zarówno usytuowania poszczególnych pomieszczeń w stosunku do stron świata jak również tworzenia w budynku pewnych określonych stref. Przy czym oba zagadnienia mają znaczący wpływ na energooszczędność budynku i muszą ze sobą współgrać. Usytuowanie pomieszczeń w stosunku do kierunków świata ma znaczenie z punktu widzenia energooszczędności oraz jakości użytkowania domu. Ważnym aspektem związanym z tym zagadnieniem jest ekspozycja słońca, a co za tym idzie takie rozmieszczenie pomieszczeń, które pozwoli na maksymalne wykorzystanie jego oddziaływania lub jego brak. W związku z powyższym należy przyjąć następującą zasadę. Funkcja pomieszczeń powinna iść w parze z ruchem słońca. Oznacza to, że poszczególne pomieszczenia powinny być tak rozplanowane jak przebiega nasza aktywność dzienna. Oznacza to, że pomieszczenia sypialne należy umiejscawiać od strony wschodniej lub południowo – wschodniej. Ma to znaczenie z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że poranne wstawanie z słońcem za oknem ma duży wpływ na naszą psychikę, a drugi jest taki, że dzięki takiemu usytuowaniu pomieszczeń są one wystawione na ekspozycję słońca do godzin południowych co zapobiega ich zbytniemu nagrzewaniu i pozwala w ciągu dnia na ich łatwiejsze wychłodzenie co z kolei ma znaczenie wieczorem kiedy kładziemy się spać.
Pomieszczenia tzw. pobytu dziennego tj. kuchnia, jadalnia i pokój dzienny również powinny spełniać w tej kwestii określone warunki. I tak pokój dzienny powinien być skierowany na stronę południową lub południowo – zachodnią, aby maksymalnie wykorzystywać oddziaływanie słońca w godzinach popołudniowych. Kuchnia natomiast może być lokalizowana od strony północnej. Jest to spowodowane kilkoma względami. Po pierwsze w domach energooszczędnych wejście główne powinno być zlokalizowane od strony północnej. Lokalizacja kuchni od tej samej strony pozwala na kontrolę wizualną wejścia. Drugim powodem jest fakt, że w kuchni przetrzymujemy większość produktów spożywczych oraz poddajemy je obróbce cieplnej (kuchenka, piekarnik itp.). Zbytnie nagrzewanie tego pomieszczenia promieniowaniem słonecznym będzie więc miało wpływ zarówno na trwałość przechowywanych produktów jak również na komfort użytkowy tego pomieszczenia. Dodatkowym atutem takiego rozmieszczenie jest efektywność przewiewania. Jeżeli okna pokoju dziennego i kuchni są usytuowane naprzeciwko to po otwarciu okien uzyskamy efekt różnicy ciśnień co z kolei podnosi efektywność przewiewu. Dotyczy to szczególnie domów wyposażonych jedynie w wentylację grawitacyjną. Pomieszczenie jadalni jako pomieszczenie o charakterze neutralnym może być zlokalizowane w strefie dowolnej. Ze względu na fakt, że obecnie stosuje się powszechnie strefę dzienną jako strefę otwartą jadalnia bardzo często zlokalizowana jest pomiędzy pokojem dziennym, a kuchnią jako swego rodzaju łącznik.
Ostania grupa pomieszczeń to pomieszczenia gospodarcze, kotłownia i garaż. Najlepiej jeśli pomieszczenia te są lokalizowane od strony północnej. Ze względu na to, że pomieszczenia te zwykle wymagają niższej temperatury użytkowej takie ich umiejscowienie jest jak najbardziej wskazane. Kwestia temperatury użytkowej, której mowa powyżej jest kolejnym aspektem, który ma bardzo duże znaczenie związane z tzw. strefowaniem pomieszczeń.
Pomieszczenia w domach energooszczędnych powinny być grupowane w tzw. strefy cieplne. Wynika to z tego, że w zależność od wymaganej temperatury użytkowej strefy te można podzielić w następujący sposób:
- strefa zimna – pomieszczenia gospodarcze, kotłownia (temp. +16oC), wiatrołap (temp. +8oC), garaż (+5oC)
- strefa ciepła – pomieszczenia mieszkalne – sypialnie, strefa dzienna (temp. +20oC)
- strefa bardzo ciepła – łazienki (temp. +25oC)
Jak widać podział na strefy cieplne ma więc znaczenie i jest powiązane również z stronami świata. Tak jak mówiliśmy powyżej pomieszczenia strefy zimnej powinny być lokalizowane od strony północnej ze względu na mniejszą różnicę temperatur, a co za tym idzie mniejsze straty ciepła. Pomieszczenia strefy ciepłej należy lokalizować od strony wschodniej, południowej i zachodniej, Wyjątek stanowi tu pomieszczeni kuchni, którym mówiliśmy wyżej.  Osobnym i ważnym zagadnieniem jest lokalizacja łazienek. Łazienki powinny mieć jak najmniej ścian zewnętrznych i powinny być otoczone pomieszczeniami strefy ciepłej. Idealnym rozwiązaniem jest kiedy łazienki znajdują się całkowicie wewnątrz budynku i z czterech stron otoczone pomieszczeniami ciepłymi, tym bardziej, że ze względu na swój charakter (konieczność zachowania intymności) nie wymagają one okien zewnętrznych. Jednakże zdając sobie sprawę z tego, że jest to rozwiązanie bardzo trudne do wykonania oraz z tego, że wiele osób chce jednak łazienek doświetlonych światłem dziennym należy łazienki w takich przypadkach lokalizować z oknami od strony południowej, aby w okresie zimowym wykorzystywać maksymalnie ekspozycję słońca. Kolejnym aspektem dotyczącym układu funkcjonalnego domu energooszczędnego jest podział pomieszczeń na pomieszczenia jasne i ciemne. I tu znowu mamy do czynienia z ścisłym powiązanie układu pomieszczeń z ekspozycją słońca. Do pomieszczeń jasnych należy zaliczyć wszystkie pomieszczenia mieszkalne. Należy tu jednak zwrócić uwagę na pewne zróżnicowanie. I tak pomieszczenia sypialne powinny być pomieszczeniami jasnymi w okresie do południa, stąd ich umiejscowienie od strony wschodniej. Pomieszczenia pobytu dziennego mogą być pomieszczeniami jasnymi przez cały dzień dlatego najlepsza lokalizacja to strona południowa. I tu znowu wyjątek stanowi kuchnia. Pomieszczenia gospodarcze zlokalizowane od strony północnej są pomieszczeniami ciemnymi tym bardziej, że najczęściej nie wymagają one dostępu światła dziennego. Wyjątek stanowi tutaj kotłownia gazowa i olejowa, w której z względów bezpieczeństwa konieczne jest zamontowanie okna.

OKNA W DOMU ENERGOSZCZĘDNY ROZMIESZCZENIE OKIEN
Okna w domu energooszczędnym mają zasadnicze znaczenie dla jego sprawności energetycznej. Bardzo ważne jest ich właściwe rozmieszczenie oraz dobór ich wielkości. Sposób rozmieszczania okien jest stosunkowo prosty. Należy kierować się następującą zasadą. Od południa jak największe okna. Od wschodu i zachodu należy utrzymać warunek wynikający z warunków technicznych czyli powierzchnia okna liczona w świetle ościeżnic do powierzchni podłogi pomieszczenia powinna wynosić 1:8. Pomieszczenia zimne zlokalizowane od strony północnej powinno się pozostawić w miarę możliwości bez okien zewnętrznych aby do maksimum zmniejszyć straty ciepła. Wyjątek stanowi kotłownia gazowa, w której z względów bezpieczeństwa należy zamontować okno. Tak więc sposób rozmieszczenia okien nie jest zbyt skomplikowanym zagadnieniem projektowym w przeciwieństwie do kolejnego zagadnienia jakim jest właściwy dobór parametrów okien.

WYBÓR PARAMETRÓW OKIEN

Właściwy dobór parametrów okna ma zasadnicze znaczenie dla energooszczędności naszego domu. Obecnie na rynku dostępna jest już cała gama okien spełniających najwyższe wymogi jeżeli chodzi o ich izolacyjność cieplną.
Dokonując wyboru okien ważny jest również aspekt wyboru materiału, z którego jest wykonana rama okienna jak również wybór wkładu szybowego. Obydwa elementy mają wpływ na całkowity współczynnik przenikania ciepła, który jest uwzględniany w trakcie obliczania start ciepła.Ramy okienne są obecnie produkowane najczęściej z takich materiałów jak: drewno, PCV i aluminium. Wchodzą również do użytkowania okna wykonane z różnego rodzaju kompozytów, jednakże na razie ze względu na rzadkość ich stosowania oraz ze względu na ich dość nowatorski charakter są to rozwiązania dość drogie. Okna aluminiowe stosowane są raczej w budynkach użyteczności publicznej ze względu na ich lepsze parametry konstrukcyjne oraz większą trwałość. Ich cena również bywa najczęściej zbyt wysoka dla przeciętnego inwestora.Dlatego też w części tej skupimy się na oknach najczęściej stosowanych w budownictwie jednorodzinnym czyli na oknach drewnianych oraz PCV.Obecnie na rynku dostępne są dwa rodzaje tych okien. Są to okna standardowe spełniające wymogi warunków technicznych, których współczynnik przenikania ciepła Umax wynosi od 1,7 – 1,8 W/m2xK w zależności od strefy klimatycznej. Jest to współczynnik dość wysoki, który nie spełnia wymogów stawianych dla domów energooszczędnych w tym domów DZ i DP. Dla tego typu domów współczynnik Umax powinien wynosić co najmniej 0,8 – 1,0 W/m2xK dla domów DZ oraz 0,7 – 0,8 W/m2xK dla domów DP. Jak więc widać współczynniki te zasadniczo odbiegają od wartości standardowych.Aby zapewnić uzyskanie tak wysokiego współczynnik Umax producenci okien stosują różnego rodzaju zabiegi. W wypadku okien PCV jest to pogrubienie ramy okiennej poprzez dodanie dodatkowych komór powietrznych. Jednakże zbytnie pogrubienie ramy okiennej powoduje ze rama taka stanowi dodatkowy zacieniacz szyby okiennej co powoduje, że do pomieszczenia wpada mniej światła. Aby zapobiec temu efektowi część komór wypełnia się dodatkowym materiałem o wysokiej izolacyjności termicznej. W wypadku okien drewnianych w wypadku, których samo drewno jest dość dobrym izolatorem oprócz pogrubiania ram stosuje się dodatkowe nakładki również wypełnione materiałem o wysokich parametrach izolacyjnych. Rama okienna ze względu na swoją niewielką powierzchnię w stosunku do powierzchni całego okna nie stanowi takiego problemu jak wkład szybowy, którego powierzchnie ze względu na pasywne wykorzystanie energii słonecznej muszą być stosunkowo duże co jednocześnie prowadzi do dużych strat ciepła. Obecnie na rynku dostępne są już wkłady szybowe o współczynniku U wynoszącym nawet 0,6 W/m2xK. Tak niskie współczynniki uzyskuje się przez stosowanie wkładów wieloszynowych. Obecnie w standardzie najczęściej funkcjonują wkłady dwuszybowe tzw. ciepłochronne o współczynniku U=1,1 – 1,4 W/m2xK. Aby okno spełniało wymagania stawiane dla domów energooszczędnych wkład musi spełnić warunek U=0,8 W/m2xK. Osiąga się to poprzez stosowanie wkładów 3-szybowych wypełnionych gazami szlachetnymi takimi jak: argon, krypton czy ksenon. Dodatkowo stosuje się na szybach dodatkowe powłoki, które w ciągu dnia przepuszczają więcej światła, a po zachodzie słońca zapobiegają zbytniej utracie ciepła.
Jak więc widać problem zastosowania odpowiednich okien jest sprawą zasadniczą wypadku budowy domu energooszczędnego.

ELEMENTY EKONOMICZNE
Oczywiście nie należy tutaj pomijać aspektu ekonomicznego. Ze względu na swój wysoki poziom technologiczny okna energooszczędne są droższe od okien standardowych, jednakże ze względu na coraz powszechniejsze ich stosowanie ich cena spada i będzie na pewno jeszcze spadać ze względu na fakt, że w przeciągu kilku najbliższych lat okna takie ze względu na wymogi prawne staną się rozwiązaniami standardowymi.Po za tym ze względu na koszty użytkowania domu warto zainwestować w ten element wyposażenia aby nie ponosić niepotrzebnie wysokich kosztów ogrzewania.

Biuro adaptacji (formularz zmian)


OPIS ZMIAN

TWOJE DANE