Biuro adaptacji

BIURO ADAPTACJI

W wypadku podjęcia decyzji o chęci dokonania zmian przez naszą pracownię  w zakupionym projekcie mogą Państwo dokonać tego na etapie zakupu lub w terminie późniejszym.

W pierwszym wypadku w trakcie wypełniania formularza zamówienia należy na właściwym etapie wypełnić formularz zmian i dołączyć go do zamówienia z ewentualnymi szkicami przedstawiającymi proponowane zmiany.

W drugim przypadku po dokonaniu zgłoszenia drogą mailową na adres: biuro@abcentrum-dom.pl zostanie do Państwa przesłany tą samą drogą formularz zmian. Po dokonaniu analizy danych zawartych w formularzu przesyłamy informację o możliwości dokonania proponowanych zmian. Do opracowania dokumentacji zamiennej przystępujemy po odnotowaniu wpływu na konto lub przesłaniu potwierdzenia dokonania płatności. Czas opracowania projektu zamiennego wynosi od 5 do 10 dni roboczych w zależności od zakresu zmian.

Adaptacja projektu dotyczy zakresu zmian opisanego w zgodzie na zmiany.

W obu przypadkach dokumentacja z wprowadzonymi zmianami nie wymaga już adaptacji przez lokalnego architekta i po dołączeniu do niej planu zagospodarowania terenu opracowanego przez architekta z uprawnieniami gotowa jest do złożenia celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.


Formularz zmian

Biuro adaptacji (formularz zmian)


OPIS ZMIAN

TWOJE DANE