Pytania (FAQ)JAK ZAMÓWIĆ PROJEKT

Zobacz ABCentrum INFO – JAK ZAMÓWIĆ PROJEKT

CO ZAWIERA PROJEKT

Zobacz ABCentrum INFO – CO ZAWIERA PROJEKT

JAKIE ZMIANY W PROJEKCIE SĄ DOPUSZCZANE PRZEZ PRACOWNIĘ

Do każdego projektu dołączona jest zgoda autorów na dokonanie zmian adaptacyjnych w następującym zakresie:
 1. Zaprojektowanie - użycie innych materiałów na konstrukcje budynku (ściany, stropy) pod warunkiem zachowania wymagań i układu konstrukcji oraz ochrony cieplnej budynku.
 2. Zmiany zewnętrznych wymiarów budynku w granicach do 5% z zachowaniem wymiarów rozpiętości konstrukcji (wynikające np. ze zmiany materiałów zastosowanych do konstrukcji ścian zewnętrznych)
 3. Zmiana wymiarów fundamentów wynikające z dostosowania obiektu do warunków gruntowych
 4. Zmiana wymiarów przekrojów lub rozstawu elementów więźby dachowej: wynikające z dostosowania budynku do strefy śniegowej / wiatrowej
 5. Zmiany wysokości kondygnacji w granicach od 2,50 m do 3,00 m (w projekcie typowym
 6. przyjęto 2,80 m)
 7. Zmiana kąta nachylenia dachu do 5° oraz wysięgu okapów (należy zwrócić uwagę na nośność
 8. elementów więźby dachowej)
 9. Zmiany rozwiązań funkcjonalnych: wewnątrz budynku i przesunięcia lub likwidacji ścian działowych nie mających zasadniczego wpływu na założony układ funkcjonalny. Dopuszcza się zmianę powierzchni poszczególnych pomieszczeń (zmniejszenie lub zwiększenie)
 10. Zmiany lokalizacji, ilości i kształtu okien oraz drzwi przy zachowaniu charakteru i estetyki elewacji
 11. Realizacja wg lustrzanego odbicia projektu
 12. Wprowadzenia częściowego lub całkowitego podpiwniczenia budynku- przy zachowaniu poziomu
 13. posadzki parteru na wysokości nie przekraczającej 50 cm ponad poziom terenu projektowanego ( w projekcie przyjęto poziom ± 0,00 na wysokości 30,0 cm ponad poziom terenu).
 14. Dodanie lub rezygnacja z balkonu.
 15. Zmiany wielkości tarasu lub rezygnacja z niego,
 16. Zmiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, CO, elektrycznej (przy zachowaniu obowiązujących norm) wynikające ze zmian materiałowych i dostępności mediów
Materiałów wykończeniowych: posadzek, tynków, dachówki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej – przy zachowaniu niezbędnych parametrów wytrzymałości oraz parametrów przenikania ciepła.

CZY PRACOWNIA MOŻE ZAADAPTOWAĆ PROJEKT DO MOICH POTRZEB

W trosce o dobro klienta dajemy możliwość autorskiego dokonania adaptacji projektu w/w zakresie przed dokonaniem zakupu. Otrzymają Państwo wówczas projekt, który po dołączeniu rysunku zagospodarowania terenu dokonanego przez miejscowego uprawnionego architekta będzie gotowy do złożenia celem uzyskania pozwolenia na budowę.
Jako autorzy projektów mamy możliwość szybkiego wprowadzenia proponowanych przez Państwa zmian z jednoczesną oceną wpływu zmian na parametry techniczne jak i estetykę projektu.
Usługę tą wykonujemy w promocyjnej cenie 1500,00 zł. W wypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@abcentrum-dom.pl. Po zarejestrowaniu zgłoszenia prześlemy do Państwa formularz zmian, w którym należy opisać proponowane zmiany i przesłać zwrotnie mailem do naszego biura. Więcej szczegółów w dziale BIURO ADAPTACJI


CZY WYBRANY PROJEKT SPEŁNIA WYMOGI MPZP/WZ

Przed dokonaniem zakupu konkretnego projektu należy zapoznać się z szczegółowymi zapisami w/w dokumentów. W razie wątpliwości w interpretacji zapisów służymy Państwu pomocą poprzez analizę dokumentów dotyczących Państwa działki. Po przesłaniu kopii dokumentów tzn. WZ lub wypisu i wyrysu z MPZP możemy dokonać ich analizy i doradzić Państwu w wyborze odpowiedniego projektu. Kopie dokumentów można przesłać na adres biuro@abcentrum-dom.pl

CZY WYBRANY PROJEKT NADAJE SIĘ NA MOJĄ DZIAŁKĘ

W wypadku wątpliwości po przesłaniu na adres biuro@abcentrum-dom.pl skanu mapy gotowi jesteśmy Państwu pomóc w analizie usytuowania na działce projektu budynku, którym są Państwo zainteresowani.

CZY ZAMÓWIONY PROJEKT MOŻNA ZWRÓCIĆ

Dokładne warunki zwrotu zostały opisane w REGULAMINIE

CO TO JEST DOM PASYWNY

Szczegółowy opis znajdziecie Państwo w dziale ABCentrum-ECO

Biuro adaptacji (formularz zmian)


OPIS ZMIAN

TWOJE DANE