Usytuowanie budynku na działce

USYTUWANIE BUDYNKU NA DZIAŁCE


Sposób usytuowania budynku na działce wynika w pierwszej kolejności z przepisów określających warunki techniczne. Przepisy te określają minimalne odległości od granic sąsiedniej działki budowlanej i zostały określone w następujący sposób:
  • 4,0 m od granicy działki sąsiedniej w wypadku ściany zewnętrznej z otworami okiennymi lub drzwiowymi
  • 3,0 m od granicy działki sąsiedniej w wypadku ściany pozbawionej otworów okiennych i drzwiowych
  • 6,0 m metrów od zewnętrznej krawędzi jezdni w terenie zabudowanym. W naszych projektach odległość od granicy działki drogowej ustaliliśmy jako 5,0 m przyjmując szerokość chodnika 1,0 m.
Po przyjęciu wymaganych odległości w każdym projekcie są podane minimalne wymiary działki budowlanej niezbędne do budowy danego projektu.W praktyce czasami zdarza się, że dla danej działki są nałożone pewne ograniczenia wynikające np. MPZP, w którym może być wyznaczone nieprzekraczalna linia zabudowy lub obowiązująca linia zabudowy.
Innym czynnikiem ograniczającym funkcjonalność działki mogą być linie rozgraniczające pasa sieci podziemnych i nadziemnych np. linii energetycznych średniego i wysokiego napięcia.
Biorąc pod uwagę powyższe aspekty warto na etapie zakupu działki zdobyć jak najwięcej informacji na ten temat aby dokonać świadomego i optymalnego wyboru.

Biuro adaptacji (formularz zmian)


OPIS ZMIAN

TWOJE DANE