Zawartość projektu

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU


Po dokonaniu zakupu otrzymają Państwo następujące dokumenty:
1. Zaplombowaną teczkę na dokumentację
2. 4 egzemplarze projektu budowlano – wykonawczego, w którego skład wchodzą następujące opracowania:
 • Projekt architektoniczno – budowlany
 • Projekt konstrukcji
 • Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych z rozbiciem na:
  • instalację wodno kanalizacyjną
  • instalację grzewczą C.O.
  • instalacje gazu
  • projekt kotłowni gazowej
 • Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej budynku
4. Zgodę projektantów na adaptację oraz wprowadzenie zmian opisanych w dziale „ADAPTACJA PROJEKTU”
5. Kosztorys szacunkowy.
6. Przy zakupie projektów DZ-1, DZ-3 – 3 warianty i DZ-4 otrzymają Państwo bezpłatnie dodatkowo projekt konstrukcyjny prefabrykowanej więźby dachowej.
7. Po wyborze rozwiązania z zastosowaniem stropów prefabrykowanych marki „DENNERT” otrzymają Państwo bezpłatnie kompletną dokumentację konstrukcyjną prefabykacji.


W wypadku podjęcia decyzji o realizacji części projektu z zastosowaniem elementów programu ECO Energia mogą Państwo zamówić poszczególne opracowania projektu w następujących cenach:
1. Projekt wentylacji mechanicznej z rekuperacją powietrza - 600,00 zł
2. Projekt CO podłogowego - 200,00 zł
3. Projekt kotłowni i CO podłogowego z zastosowaniem pompy ciepła - 600,00 zł
4. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku - 150,00 zł
5. Więcej szczegółów w zakładce ECO Energia

Biuro adaptacji (formularz zmian)


OPIS ZMIAN

TWOJE DANE